Bli kjent med oss

Om Eckholdt AS

Eckholdt AS er et entreprenørfirma med lang erfaring og dyktige fagarbeidere. Vi har kontorsted i Porsgrunn, og regner Nedre Telemark som vårt markedsområde. Våre oppdragsgivere er offentlige byggherrer, bygg-entreprenører, profesjonelle eiendomsutviklere og privatpersoner. Kontorlokaler, lager og verksted er lokalisert på Enger Industriområde på Eidanger.

Vår historie startet i 1955 (aksjeselskap fra 1988), og vi er nå 33 ansatte og 1 lærling. Firmaet har alltid lagt vekt på sterk faglig kompetanse og kunnskap, til beste for våre kunder. De fleste av våre ansatte har fagbrev. Våre rørleggere har ADK bevis.

Uten den kompetanse, kunnskap og erfaring som våre ansatte besitter bortfaller det viktigste vilkåret for å drive grunnentreprenørvirksomhet.

Derfor er det viktig for oss at vi representerer en økonomisk, trygg og faglig spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø til alle våre medarbeidere.

Det finnes ingen jobb det er verdt å skade seg i, derfor er målet om at alle ansatte skal komme hele og friske hjem – hver dag, vårt aller viktigste fokusområde.

Purehelp.no

Linken nedenfor viser økonomisk status for selskapet for de siste regnskapsårene:


purehelp.no →

Godkjenninger

Foretaket har sentral godkjenning innenfor de godkjenningsområder som er relevante for våre oppgaver.


Godkjenninger og medlemskap →

Vi ønsker å være en miljøbedrift

Vi er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet i alle ledd i vårt arbeid. Vi tar derfor sikte på å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Samfunnsansvar

Vi ønsker å bidra til samfunnet rundt oss, og gir deler av driftsoverskuddet til veldedige formål.

I 2021 gikk bidraget til:

  • Bakgården ungdomshus
  • Tveten Mopedverksted
  • Siljan Mekkis
  • Kirkens Bymisjon
  • Misjon uten grenser
  • Organisasjonen: Ettbarn
Se hva vi gjør i lokalsamfunnet    →

Maskinpark

Vi sørger alltid for å ha det rette utstyret for den enkelte jobben. Dette både for å sikre en effektiv arbeidsflyt og en trygg arbeidsplass for våre ansatte.

En forutsetning for å lykkes, er en maskinpark som alltid er operativ. Det betinger solide maskiner og rask og god service. Vi kjøper maskiner kun fra anerkjente produsenter som Volvo, Komatsu, Hitachi m.fl. Deres produkter og serviceinnstilling gjør oss i stand til å utføre jobbene effektivt og som avtalt med våre kunder.