Tjenester

Vi er dyktige på utførelse av komplette grunnentrepriser. Vi gjør det dermed enkelt for deg som kunde da vi står for all koordinering med underentreprenører. Dette sikrer deg en stabil framdrift og at du får den kvaliteten du har bestilt.

Foretaket har sentral godkjenning innenfor de godkjenningsområder som er relevante for våre oppgaver.

Vei-, vann- og avløpsanlegg

Vi tilbyr prosjektering av private og kommunale veier, kryssutforming og byggeplaner for veier. Private og kommunale vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering med beregninger, samt prosjektering av mindre renseanlegg.

Stikkledninger VA

Trenger du hjelp med å koble på eller nedlegge stikkledninger til vann og avløp? Vi hjelper deg med graving og tilkobling. Dette kan vi!

Totalentrepriser (grunn)

Totalentreprise er en entrepriseform der entreprenøren tar på seg både prosjektering og utførelse. Byggherren er ansvarlig for gjennomføringen av et begrenset utrednings- og programmeringsarbeid. Detaljprosjektering gjennomføres av entreprenøren.

Brøyting, strøing og soping

Vi har lang erfaring med brøyting og strøing, og sørger for at dette blir gjort forsvarlig. Når våren kommer og det ligger grus igjen etter vinteren, kommer vi i Eckholdt AS å soper plassen. God service. Høy kvalitet. Gode priser.

Saneringsoppdrag VA

Vi innehar sentral godkjenning for å ta på oss hele jobben med riving og sanering, fra søknadsprosessen til sluttdokumentasjonen. I utførelsen av riveoppdraget vil vi kontinuerlig sortere avfallet slik at alt kommer til riktig mottak.

Kabelgrøfter

Vi hjelper deg med nye grøfter og vedlikehold av eksisterende grøfter.  I grøftene legges rør for trekking av kabler og fiber. Graving av kabelgrøfter skjer normalt ved hjelp av maskinelt utstyr men kan også foregå ved håndgraving. Sprengning og pigging av fjell/steinmasser kan også forekomme.

Tomteutgraving

Vi utfører graving i forbindelse med nybygg, tilbygg og tomterydding. Dette kan være graving av kjeller, graving til fundamenter eller planering av områder, samt graving for oppkjørsel eller vei. Vi utfører også alt av graving for vann og avløp, lekeplasser og andre uteområder.

Kjerne boring

Vi har utstyr for kjerne boring i betong, og kan utføre etter forespørsel. Vi borer i kummer, vegger og tak opptil 600 mm.