Samfunnsansvar

Vi ønsker å bidra til samfunnet rundt oss, og gir deler av driftsoverskuddet til veldedige formål.

I 2021 gikk bidraget til:

  • Bakgården ungdomshus
  • Tveten Mopedverksted
  • Siljan Mekkis
  • Kirkens Bymisjon
  • Misjon uten grenser
  • Organisasjonen: Ettbarn