Referanseprosjekt

Svømmehall Kjølnes

Oppdragsgiver Kruse Smith Hvor Porsgrunn
Utført 2018-2020 Underentrepenør Peab asfalt.
Telemark Park & Hageanlegg .