Referanseprosjekt

Telemark Museum Brekkeparken

Grunnarbeid nytt museumsbygg

Oppdragsgiver Veidekke Hvor Telemark Museum Brekkeparken Skien
Utført Desember2020 – Mai 2021 Underentrepenør Kjell Foss.
Steen Hansen AS.
Transportsentralen Telemark AS.
Peab asfalt.
Telemark Park & Hageanlegg.